Wie niet met zijn hart leert zien, is blind

Ik zie hoe mensen met gebogen hoofd mijn praktijk binnenkomen. Het doel is om ze na een periode rechtop en met vaste tred de deur uit te loodsen om gelouterd en gesterkt hun pad in het leven te vervolgen. In mijn werk help ik mensen om met hun hart te kijken en om naar hun hart te luisteren.

Ik bied een plek waar mensen tot rust komen, waar ze de moed vinden om naar zichzelf te kijken. Wie leert om naar zijn hart te luisteren, wordt gedragen door een andere energie. Een hartluisteraar maakt  keuzes die echt bij hem of haar passen. Wie dat durft, vindt zijn weg vanzelf.