Klachtenprocedure

Heb je een klacht over mijn functioneren? Dan nodig ik je uit om met mij in gesprek te gaan en samen tot een gezamenlijke oplossing te komen. Wil je gebruik maken van een klachtenprocedure, dan ben ik door mijn lidmaatschap van de NVPA aangesloten bij de SCAG, een erkende, onafhankelijke geschilleninstantie. Via deze instantie kun je de klacht bij het NVPA kenbaar maken.