Still haven’t found (U2)

Mijn cliënten gaan op zoek naar hun kern van hun bestaan. Bij die zoektocht maak ik gebruik van een aantal methodes. Een belangrijk instrument is de wetenschappelijk onderbouwde ZKM (Zelf Konfrontatie Methode). Dit instrument geeft mensen zicht geeft op hun eigen verhaal en helpt om van een afstand naar je eigen sporen door het leven te kijken.

Mensen ontdekken hun kernthema’s: de vragen waar het echt om gaat in hun leven.

Naast inzicht in het verleden en het nu biedt de methode ook een kompas voor de toekomst en geeft mensen een handvat om hun leven in een andere richting te vervolgen. ZKM werkt voor personen, maar ook voor organisaties.Ook organisaties hebben hun onderliggende verhaal. ZKM-organisatie geeft zicht op de verschillende verhalen en motieven van de mensen in een organisatie. Hierdoor wordt duidelijk wat er misgaat en wat er echt moet veranderen om de organisatie weer succesvol te maken.

Ik werk ook met de EMDR (Eye Movement Desensitization and Reprocessing) methode. EMDR biedt de mogelijkheid om aan het werk te gaan met dieper liggende trauma’s.

Bij stressgerelateerde problematiek maak ik gebruik van inzichten en onderzoeksmateriaal uit de CSR aanpak (CSR staat voor Chronische Stress Reversal): Het terugdraaien en herstellen van de (ziekmakende) effecten van chronische stress.

In geval van loopbaanvragen werk ik onder meer met het krachtige ‘ Career Story Interview’. Deze aanpak maakt je in twee á drie gesprekken duidelijk wat het antwoord op je loopbaanvraag is. Deze bijzondere vorm van ‘storytelling in je loopbaan’ geeft je focus, waardoor je ziet hoe je verder wilt.