De kern van dienstverlenen is het aanreiken van een nieuw perspectief

Een hoogleraar psychologie inspireerde me met deze stelling. Ze heeft de kern van mijn werk in die ene zin omschreven. Het aanreiken van een nieuw perspectief, daar gaat het volgens mij om. Door mijn werk binnen Perspectief in Praktijk ontdekken mensen en organisaties een andere kijk op hun bestaan, vinden ze hun kracht en ontwikkelen ze nieuwe mogelijkheden.

Ik reik op verschillende manieren een nieuw perspectief aan. Als psycholoog en coach (ik ben Psycholoog NIP, Registerpsycholoog A&O NIP en geregistreerd ZKM-coach) werk ik met mensen die op een kruispunt komen in hun leven. Het andere perspectief is ook leidend in mijn werk als mediator. Ik breng inzicht in de oorsprong van conflicten en ontdek samen met de strijdende partijen nieuwe mogelijkheden om problemen op te lossen.